Туроператорска фирма Сервис Тур

Туроператорска фирма Сервис Тур

Успешно направихме промени по визията и функционалността на сайта на туроператорска фирма "Сервис Тур". В момента новата визия на сайта е адаптираща се, спрямо всички устройства, също така е добавен и мултиезичен модул с преводи. По сайта е правена оптимизация, така че да се открива по най-важните ключови думи за фирмата а именно "билети Варна Одесса".