Консуматорите се включват  в клемореда в задната част на устройството.
Каналите са обозначени:          CH1(1-ви канал) – CH8(8-ми канал).


U03ВНИМАНИЕ !!! – изхода на всеки канал е под  напрежение 220V        .          
Присъединяването на консуматорите става при изключен мрежов кабел!

Сверяване на часовника:
Натиснете един път бутона {BACK/CLOCK}. Ще се появи меню [SET TIME].
С бутоните {MIN} и {SEC} се сверява часът и минутите.
С еднократно натискане на бутона {BACK/CLOCK}се излиза от менюто и часовникът
започва да работи от зададения час [hh:mm:00] .

Програмиране на каналите:
Натиснете бутона {MENU}. Ще се появи меню [R] – (избор на канал).
С бутоните {HR} и {MIN} се избира канала. С бутона {SEC} се избират положение ON- канала работи или положение OFF – канала не работи. След като е избран канала, натиснете бутона {MENU} за да се програмирате параметрите на канала.
>P – Позизия от 1 – 24 (24 позиции) С бутоните {HR} и {MIN} се избира позицията.
Натиснете бутона {MENU} за да редактирате параметрите на избраната позиция. С бутона  {MENU}  се преминава на следващ параметър.Редактирането става с бутони {HR}, {MIN} и {SEC};

ST – Старт на канала
SP – Стоп  на канала
ON/OFF –  избира се позицията дали да работи или не (ON – работи; OFF – не работи)

За да се върнете обратно към избор на позиция натиснете бутона {BACK/CLOCK}, като съответно може да изберете друга позиция.

За да се върнете обратно към менюто за избор на канал натиснете бутона {BACK/CLOCK}, като съответно може да изберете друг канал. Редактираните параметри се записват в постоянната памет на контролера

За да излезете изцяло от менюто и да преминете в работен режим натиснете отново бутон {BACK/CLOCK,

Работен режим:
На дисплея се показват  часа,  и състоянието на всеки канал.


ЦЕНА: 150лв

Можете да изпратите Вашето запитване чрез формата за запитване