Това е функция на Google, позволяваща обозначение местоположението на вашия офлайн бизнес или по-точно казано, когато потребител търси даден продукт или услуга в Google, при визуализиране на резултатите от търсене, Вашият офлайн бизнес да бъде обозначен на картата. Този тип обозначения се определят, чрез алгоритъм на база местоположението на потребителя и местоположението на вашия бизнес. Ако вашият бизнес е в местоположението на търсещия, то системата разпознава това и насочва потребителя към Вас. Пример: Вие търсите сервиз за компютри  в гр. Варна и в търсачката на Google пишете "сервиз за компютри" - на първа позиция Google ще ви визуализира най-близкият до вашето местоположение сервиз за компютри.